ÎNFIINȚARE & RADIERE SOCIETĂȚI

ÎNFIINȚARE & RADIERE SOCIETĂȚI

  • Inmatriculari SRL, PFA, II, IF, asociatie sau fundatie;
  • Modificari date firme precum schimbarea sediului social, infiintare punct de lucru, schimbare denumire societate, schimbare sau extindere activitati (cod CAEN), majorare sau reducere capital social, retragere asociat, retragere/ schimbare/ revocare administrator etc;
  • Suspendare/reluare activitate societate;
  • Dizolvare si lichidare voluntara societate;
  • Eliberari certificate constatatoare.