Contabilitate

CONTABILITATE

Servicii de contabilitate pentru companii nationale si internationale, servicii de contabilitate pentru PFA si liber profesionisti:

 • Procesare periodica a documentelor primare, conform legislatiei in vigoare (in partida dubla pentru societati si partida simpla pentru PFA si liber profesionisti);
 • Intocmire si depunere declaratii fiscale (decont tva, declaratii informative, declaratii privind tranzactiile intracomunitare, declaratii de impozit pe profit/venit, declaratii BNR, declaratii aferente taxelor locale etc) in conformitate cu vectorul fiscal al entitatii;
 • Intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale precum si a raportarilor semestriale;
 • Servicii de contabilitate primara (intocmire documente fianciar contabile: ordin deplasare, dispozitii plata/incasare, decont cheltuieli etc).
 • Mentinere relatia cu autoritatile statului (Anaf, Impozite si Taxe Locale, BNR etc).
 • Obtinere certificat de atestare fiscala, reglare fisa pe patitor, obtinere certificat pentru evitarea dublei impuneri etc’
 • Revizuiri contabile;
 • Refacere evidenta contabila;
 • Intocmire diverse tipuri de raportari solicitate de catre client;
 • Intocmire si depunere rapoarte BNR pentru IFN-uri;
 • Asistenta sau intocmire inventariere patrimoniu.